KDU-ČSL ve Štramberku, Zastupitelstvo města, volby 2010

obrazek pro FB obrazek pro FB

Naši kandidáti

1.   Ing. Jan David

59 let, ekonom
člen KDU-ČSL

    Zkušený komunální politik je dloholetým členem finančního výboru a minulé funkční období byl také členem rady města. V profesním životě působí jako ekonom. Díky své profesi má dokonalý přehled v ekononomických otázkách.
   Jako člen a předseda finančního výboru se snažil udržet přijatelné zadlužení města. Jeho hlavním cílem je trvale udržitelný rozvoj města Štramberka.

2.   Michal Dostál

39 let, mistr CNC
bez politické příslušnosti

Je ženatý a má 7 dětí. V posledních volebním období pracoval ve stavební a regenerační komisi, kde se hlavně věnoval opravám památek ve Štramberku. Mimo jiné se podařilo dokončit opravu kostela sv. Kateřiny, který se stal Památkou roku 2013, a otevřít jej pro veřejnost. Dále pak se podařilo zahájit opravy kostela sv. Jana Nepomuckého, a dalších památek ve Štramberku.
Dále je také členem Orla, kde se mimo jiné podílí na údržbě Amfiteátru a farní zahrady

3.   Mgr. Petr Buzek

37 let, středoškolský učitel
bez politické příslušnosti

Se svou manželkou Radkou má 3 děti. Vyučuje na Gymnáziu a Střední průmyslové škole elektrotechniky a informatiky. Aktivně sportuje, závodně hraje futsal. Ve volném čase se věnuje práci s dětmi a mládeží. Z pozice starosty jednoty řídí spolek Orel Štramberk. Je spoluzodpovědný za provoz sportovního areálu na farní zahradě. Jako správce Amfiteátru pod Starou věží se podílí na tvorbě kulturního programu ve Štramberku.

4.   Ing. Vojtěch Monsport

45 let, technik
bez politické příslušnosti

Vojtěch Monsport je ženatý a má 3 děti. Dříve se podílel na prácí komisí stavební a dopravní. V současné době pracuje v komisi regenerační, kde má spolu s Michalem Dostálem na starosti památky na území města. V posledních 4 letech se podařilo například s přispěním fondu Regenerace městské památkové rezervace opravit pískovcové sochy a vitráže na kostele sv. Jana Nepomuckého na náměstí.

5.   Mgr. Pavla Jurková

65 let, důchodce
bez politické příslušnosti

6.   Ing. Jiří Morčinko

45 let, soudní znalec
bez politické příslušnosti

7.   Ing. Lubomír Sopuch

56 let, technik
člen KDU-ČSL

   Již přes 20 let pracuje v Autopalu, v současné době jako specialista pro zlepšování efektivnosti výrobního procesu. Ve svém volném čase se věnuje především rodině. Mezi jeho záliby patří sport (20 let hrál aktivně lední hokej). Dále má rád lidi, kteří mají zájem rozvíjet a realizovat dobré myšlenky a nápady.

    A co by rád změnil ve Štramberku? Jeho snem je, aby v každé části Štramberka (Bařiny, město, Dolní, Závišická, Libotín) bylo dětem a mládeži k dispozici hřiště pro trávení volného času.
    Hlavně by ale rád nalezl rodiče, kteří by byli ochotni si s dětmi jít na hřiště hrát a věnovat jim svůj volný čas, neboť jak sám říká: „Čas, který vložíme do svých dětí se nám několikanásobně vrátí. Myslím si, že je to ta nejlepší investice, jejíž hodnota v žádné době neklesá.

8.  Ing. Zdeněk Gold

58 let, konstruktér
člen KDU-ČSL

9.   Pavel Hykel

41 let, úředník
bez politické příslušnosti

    Pavel Hykel pracuje jako referent stavebního úřadu v Příboře. Ve svém volném čase se věnuje vedení chrámového sboru ve Štramberku.

Další kandidáti

kandidáti 2014 
© 2010 - 2018 KDU-ČSL ve Štramberku | Created by webdesign4u.cz | O webu | prohlidky-virtualni.cz