KDU-ČSL ve Štramberku, Zastupitelstvo města, volby 2010

obrazek pro FB obrazek pro FB

Program na volební období 2014 - 2018

 • Vytvořit podmínky pro rozvoj bydlení ve městě
 • Pokračovat v opravách a údržbě kulturních památek
 • Pokračovat v opravách místních komunikací a vybudovat propojení z Dolní ulice na Libotín za farní zahradou
 • Opravit budovu a navýšit kapacitu mateřské školy na Zauličí
 • Zdokonalit současný parkovací systém a zajistit jeho fungování
 • Rozšířit místa pro tříděný odpad a bioodpad
 • Umožnit využití volného času dětí a mládeže včetně budování dětských hřišť
 • Dokončit kanalizaci v kritických částech města
 • Podporovat činnost místních kulturních, sportovních a zájmových spolků
 • Kontrolovat a vyžadovat dodržování podmínek EIA při těžbě v lomu Kotouč
 • Vyřešit využití Staré školy
 • Oprava schodů ke hřbitovu z parkoviště
 • Podpořit angažovanost občanů na dění ve městě
  • Zapojit širokou veřejnost do dění ve městě prostřednictvím komisí, které je potřeba udržet minimálně ve stejném počtu jako doposud. (nesnižovat počet zastupitelů a radních – není to o penězích, každý z radních má na starosti jednu komisi). Větší počet zastupitelů v jednotlivých komisích umožní lepší předání podnětů od občanů v komisích na zasedání zastupitelstva.
   Je to příležitost občanů navrhovat a tvořit podklady pro radu, zastupitelstvo, vedení města.
  • Zveřejňovat zápisy z jednání komisí na webu města
  • Transparentní rozhodování orgánů města

© 2010 - 2018 KDU-ČSL ve Štramberku | Created by webdesign4u.cz | O webu | prohlidky-virtualni.cz